Handicap + Studie

Als expertisecentrum voor onderwijs en handicap stimuleert handicap + studie dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.
In dat kader streeft handicap + studie naar inclusief hoger onderwijs, waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen zonder dat bijzondere aanpassingen nodig zijn. handicap + studie wil instellingen voor hoger onderwijs daarom stimuleren en ondersteunen in de ontwikkeling van geschikt en passend onderwijs voor al haar studenten.